Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Lâm

Quỳnh Lâm - Quỳnh Phụ - Thái Bình